Odborná stáž je súčasťou inžinierskeho stupňa štúdia aj v študijnom programe manažment cestovného ruchu. Presadzujeme model kontaktu študentov vo vybraných inštitúciách a podnikoch. 

V predchádzajúcich rokoch študenti mali možnosť priamo pôsobiť na ich pôde. Tento rok je aj odborná stáž nastavená online. Pre otvorenie semestra a úvodný týždeň sme prijali pozvanie Czech tourism a Moravian convention bureau na online fam trip, ktorý smeroval na Južnú Moravu (záznam si môžete pozrieť na YT kanáli Jižní Morava).

V ďalších týždňoch ide o vzájomnú komunikáciu s vybranými podnikmi cestovného ruchu, zadanie a prípravu projektov, ktoré sú reálne aj pre potreby prijímajúcej organizácie. Študenti budú v tomto akademickom roku pôsobiť online na Sekcii cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, v samospráve na úrovni Metropolitného inštitútu hlavného mesta SR Bratislavy,  v ZMOS, v CK Hydrotour, v incomingových CK, v oblastnej organizácii CR Bratislava tourist board a v rámci dopravy v leteckej spoločnosti.

 

Online fam trip po Južnej Morave –  Light show

2021 3 16 odborna staz 1

 

Fam trip po Južnej Morave – vinárstvo

2021 3 16 odborna staz 2

 

Online komunikácia študentiek s bratislavským magistrátom – poslankyňa Ing. Debnárová so študentkami Veronikou Havierovou a Mariannou Vasilčinovou

2021 3 16 odborna staz 3

 

Spracovala: Ľudmila Novacká, Prof. JUDr., PhD. – gestorka odbornej praxe

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.