Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal v stredu 9. 6. 2021 na zasadnutí vedenia EU v Bratislave diplom o udelení čestného titulu „profesor emeritus“. Novým profesorom emeritus sa stal prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., bývalý zamestnanec Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Rektor EU v Bratislave ocenil a poďakoval sa mu za jeho doterajšiu prácu pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorou výrazne prispel k rozvoju fakulty a celej univerzity.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.