Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na spoločnom zasadnutí s dekanmi bratislavských fakúlt dňa 4.10.2021 po spoločnej dohode rozhodol, že výučba na 1. a 2 stupni denného štúdia bude od 11. 10. 2021 do 17. 12. 2021 prebiehať výhradne online formou.

 

Týmto sa ruší dodatok č. 1 k opatreniu č. 8/2021 a príkaz rektora č. 8/2021 s prílohami č. 1 a č. 2.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.