7. októbra 2021 na zasadnutí vedeckej rady Obchodnej fakulty odovzdal Peter Drábik cenu dekana Obchodnej fakulty za publikačnú činnosť za rok 2020.

Od roku 2019 sa cena udeľuje v 4 kategóriách. Na základe výsledkov hlasovania odbornej komisie cenu za rok 2020 získali nasledovní autori:

  • v kategórii Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: doc. Ing. Stanislav Zábojník, PhD.; doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD. MA. a Ing. Daniel Krajčík, PhD., za vedeckú monografiu Competitiveness in International Business : Challenges for the EU Economies vydanú vo vydavateľstve Wolters Kluwer v ČR,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch: prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.- HSG; doc. Ing. Viera Ružeková, PhD. a Ing. Dušan Steinhauser, PhD., za článok s názvom Export Performance as a Measurement of Competitiveness, publikovaný v časopise Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.; Ing. Dušan Steinhauser, PhD. a Ing. Michaela Královičová, PhD., za článok s názvom Foreign Trade as a Tool to Strengthen the EU’s Competitiveness Against China (a Case of the Service Sector), publikovaný v časopise Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy, registrovaný vo Web of Science,
  • v kategórii Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD., JUDr. Ing. Lujza Jurkovičová, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M.; JUDr. Andrea Slezáková, PhD. LL.M.; JUDr. Lenka Vačoková, PhD. a JUDr. Mária Veterníková, PhD., za učebnicu Basics of Law, vydanú vo Vydavateľstve EKONÓM.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.