7. októbra 2021 si v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave prevzali diplomy o udelení titulu philosophiae doctor aj 2 absolventi Obchodnej fakulty - Petra Garasová a Alexander Frasch.

Slávnostnej promócie sa zúčastnili rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Paula Puškárová, dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik a dekani ostatných fakúlt EU v Bratislave.

V akademickom roku 2020/2021 na Obchodnej fakulte úspešne ukončilo doktorandské štúdium 7 absolventov:

Ing. Natália Barinková
Ing. Zuzana Borovská
Ing. Jozef Gáll
Ing. Petra Garasová
Ing. Alexander Frasch
Ing. Martina Özoğlu
Ing. Hana Palušková

Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne gratulujeme, prajeme veľa osobných aj pracovných úspechov a veríme, že hoci štúdium na Obchodnej fakulte ukončili, zostaneme s nimi v kontakte a nájdeme priestor na spoluprácu aj v budúcnosti.

Viac o slávnostných promóciách absolventov doktorandského štúdia sa dočítate TU.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.