26. októbra 2021 si absolventi Obchodnej fakulty prevzali Cenu prof. Petra Baláža, ktorú udeľuje Obchodná fakulta v spolupráci s investičnou skupinou Proxenta za najlepšie diplomové práce z oblasti medzinárodného obchodu od roku 2020.

Udeľovaním Ceny prof. Petra Baláža si pripomíname významnú osobnosť, popredného ekonóma a experta na medzinárodný obchod, nezabudnuteľného kolegu a učiteľa – profesora Petra Baláža, ktorý na Obchodnej fakulte pôsobil viac ako 40 rokov a vychoval tisícky úspešných absolventov, a oceňujeme najlepšie diplomové práce absolventov študijného programu manažment medzinárodného obchodu, ktorého garantom bol dlhé roky pán profesor.

Cena je udeľovaná v spolupráci s investičnou skupinou Proxenta. V sídle spoločnosti Proxenta si priamo z rúk generálneho riaditeľa a majiteľa skupiny Proxenta Pavla Kožíka, za prítomnosti dekana Obchodnej fakulty Petra Drábika, prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Jozefa Orgonáša a zástupkyne vedúceho katedry medzinárodného obchodu Zuzany Kittovej ocenenie prevzali:

  • Ing. Michal Hýroš za diplomovú prácu na tému Postavenie krajín Euroázijskej únie v zahraničnoobchodných vzťahoch Slovenska, ktorý získal 1. miesto (hlavnú cenu) a finančnú odmenu 1 200,- €.
  • Ing. Kamila Slušňáková za diplomovú prácu na tému Vplyv produkcie obchodu s ópiom na rozvoj Afganistanu, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a získala finančnú odmenu 800,- €.
  • Ing. Dagmar Grachová s diplomovou prácou na tému Dovozný obchodný prípad spoločnosti Profexy s. r. o., za 3. miesto a získala finančnú odmenu 500,- €.

 

Oceneným študentom srdečne gratulujeme!

Podľa vyjadrenia dekana Obchodnej fakulty Petra Drábika: „Pre študentov, ale aj pre nás, učiteľov, znamená veľmi veľa, keď niekto ocení našu prácu a naše snaženie. Som veľmi rád, že partnerom Ceny profesora Petra Baláža je práve investičná skupina Proxenta, ktorej aktivity siahajú až za hranice Slovenska. Podpora zo strany pána Kožíka je veľká nielen voči študentom, ale aj voči fakulte. Pevne verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.“ Partnerovi Obchodnej fakulty - investičnej skupine Proxenta ďakujeme za spoluprácu a podporu študentov aj fakulty.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.