Situácia je vážna - počúvame zo všetkých strán... Našťastie, dnes už otázka neznie AKO?

 

Ako vyriešiť túto situáciu, v ktorej sme sa ako krajina opäť ocitli, a hlavne, ako predchádzať tomu, aby sme sa o pár mesiacov, budúci rok atď. neocitli v rovnakých problémoch. JEDNODUCHO ... zatiaľ jediným účinným a dostupným riešením je očkovanie. Preto vyzývame všetkých zamestnancov a študentov fakulty, ktorým to zdravotný stav umožňuje, aby sa dali zaočkovať. Buďme spoločne zodpovední voči sebe, svojim blízkym, voči spoločnosti, aby sme sa už konečne mohli vrátiť do bežného pracovného a študentského života.

Ďakujeme všetkým, ktorí tak už robili.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.