Centrum rodinného podnikania, ktoré je súčasťou Výskumného inštitútu obchodu a udržateľného podnikania Obchodnej fakulty, pre Vás pripravilo sériu workshopov s ľuďmi z praxe. Pripojte sa na ďalší z nich a dozviete sa o možnostiach podnikateľskej podpory so Slovak Business Agency.

Pripojte sa na https://bit.ly/workshopSBA
Workshop prebieha online formou v slovenskom jazyku a je voľne dostupný pre všetkých záujemcov.

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

2021 12 10 crp jancik ig 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.