15. decembra 2021 počas zasadnutia kolégia rektora udelil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020.

Medzi ocenenými boli aj absolventka a absolvent Obchodnej fakulty.

Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2018/2019 získala naša absolventka Anabela Luptáková, ktorá v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty.

Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu v akademickom roku 2019/2020 získal Marián Čvirik, ktorý je v súčasnosti odborným asistentom na Katedre marketingu Obchodnej fakulty.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti!

2021 12 15 cena imricha karvasa luptakova 2

2021 12 15 cena imricha karvasa luptakova 1

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.