Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave 15. decembra 2021 vymenoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo nového docenta. 

 

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent bol odovzdaný doc. Ing. Jozefovi Orgonášovi, PhD., MBA z Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorý sa habilitoval v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

 

Novému docentovi srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

2021 12 15 vymenovanie docenta orgonas 1

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.