Prepájanie študentov s praxou je jednou z priorít Obchodnej fakulty, ktorú sa nám darí napĺňať aj prostredníctvom predmetu podnikanie v praxi. V tomto akademickom roku mali naši študenti možnosť vybrať si zo širokej ponuky odborných klubov, medzi ktorými bol zaradený aj Creative Club.

Študenti absolvovali sériu workshopov pod vedením p. Štefana Kozáka, konateľa marketingovej a reklamnej agentúry Creative Pro, ktorá sa zameriava predovšetkým na eventový manažment. Študenti boli nadšení, veríme, že nadobudnuté skúsenosti im pomôžu pri adaptácii na trhu práce po absolvovaní štúdia na našej fakulte. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce a prepájanie študentov s praxou aj v ďalšom období.

2022 5 3 podnikanie v praxi creative pro 1

2022 5 3 podnikanie v praxi creative pro 2

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.