3. mája 2022 sme na fakulte prijali podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, ktorý študentom priniesol aj novinky z mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre energetiku v Bruseli, ktoré sa konalo deň pred jeho stretnutím so študentami Obchodnej fakulty.

Richard Sulík odpovedal na zvedavé otázky našich študentov v rámci povinne voliteľného predmetu energetická bezpečnosť. Prednáška a následná diskusia, ktorú zabezpečovala katedra medzinárodného obchodu a nadväzovala na podpis memoranda o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislava a Ministerstvom hospodárstva SR, boli zamerané na aktuálny stav energetickej bezpečnosti SR v súvislosti s dodávkami plynu a ropy z Ruska, možnosti diverzifikácie dovozu energií, rozvoj elektromobility, alternatívne resp. obnoviteľné zdroje energie.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.