19. - 20. mája 2022 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment CEECBE 2022, ktorá predstavuje výsledok dlhodobej spolupráce Obchodnej fakulty s Fakultou medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskou fakultou Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Na konferencii, ktorá prebiehala hybridnou formou, sa zúčastnilo viac ako 30 účastníkov fyzicky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a ďalších viac ako 40 účastníkov online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Medzi účastníkmi boli odborníci a zástupcovia univerzít z 10 krajín sveta - Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Veľkej Británie, Indie, USA, ktorí v rámci sekcií konferencie rokovali na témy z oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodného podnikania, manažmentu, financií, medzinárodného marketingu a spotrebiteľského správania. Súčasne v rámci plenárneho rokovania vystúpili s odbornými prednáškami experti z praxe Kristína Pomothy (organizačná psychologička,spoluzakladateľka Under the Apple Tree, kristinapomothy.com), Martin Záklasník (former Chairman of the Board of Directors of E.ON), Igor Třeslín (CEO, startup Storyous), Beáta Liščíková (CEO, Floril cukrárska výroba).

Viac informácií o samotnej konferencii je dostupných na webovej stránke konferencie: https://ceeconference.vse.cz

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.