24. augusta 2022 na zasadnutí vedeckej rady Obchodnej fakulty odovzdal Peter Drábik cenu dekana Obchodnej fakulty za publikačnú činnosť za rok 2021.

Od roku 2019 sa cena udeľuje v 4 kategóriách. Na základe výsledkov hlasovania odbornej komisie cenu za rok 2021 získali nasledovní autori:

  • v kategórii Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. a doc. Ing. Milan Oreský, PhD., za vedeckú monografiu Circular Economy. Lüdenscheid : RAM-Verlag, Nemecko,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch: doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.; doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD.; doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. MSc.; doc. Ing. Roman Lacko, PhD. a Ing. Kamil Kyseľa, PhD., za článok s názvom Metal Recovery From Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash as a Tool of Circular Economy, publikovaný v časopise Journal of Cleaner Production,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD.; prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a Ing. Marek Kukura, PhD., za článok s názvom Transition of Business Companies to Circular Economy in Slovakia, publikovaný v časopise Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal, registrovaný vo Web of Science,
  • v kategórii Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: Jprof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.; doc. Ing. Stanislav Zábojník, PhD.; RNDr. Janka Pásztorová, PhD.; Ing. Tatiana Hlušková, PhD. a Ing. Daniel Krajčík, PhD., za učebnicu Stratégia medzinárodného podnikania, vydanú vo Vydavateľstve EKONÓM.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.