8. novembra 2022 podpísal rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a zástupcovia Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Ing. Dušan Keketi, predseda predstavenstva, a Ing. Gabriel Domšitz, člen predstavenstva, za prítomnosti dekana Obchodnej fakulty doc. Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., a prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality doc. Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., MBA., memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania a profesionálnej praktickej odbornosti v cestovnom ruchu s dôrazom na činnosť letísk.

 

Cieľom memoranda je vymedzenie rámca pre obojstranne prospešnú spoluprácu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci a vzájomne koordinovaného riešenia úloh v oblasti vedecko-výskumnej, poradenskej činnosti, vo vzdelávacej činnosti a realizácii odborných stáží. Prínos memoranda spočíva v rozvíjaní spolupráce s hospodárskou praxou a prepájaní študentov študijných programov zabezpečovaných Katedrou cestovného ruchu na Obchodnej fakulte.

2022 11 8 podpis memoranda bts

2022 11 8 podpis memoranda bts 1

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.