Slávnostná imatrikulácia na Obchodnej fakulte predstavuje významnú akademickú slávnosť, ktorou fakulta víta študentov prvého ročníka a začleňuje ich do radov početnej akademickej obce.

Tohtoročná slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave sa konala 24. októbra 2022 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tradične študentov privítal na akademickej pôde rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Študentom sa následne prihovorili dekan Obchodnej fakulty doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., a predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Bc. Filip Žiak. Na slávnosti sa zúčastnili aj prodekani Obchodnej fakulty. Po zložení imatrikulačného sľubu zástupkyňou študentov Viktóriou Fábryovou, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín prvého ročníka.

Imatrikulovaným prvákom prajeme veľa úspechov, motivácie a zážitkov počas ich štúdia na Obchodnej fakulte.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.