19. - 21. októbra 2022 sa študenti 3. ročníka študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách zúčastnili blokovej výučby vo vzdelávacom zariadení Virt. 

V rámci blokovej výučby predmetov regionálny cestovný ruch a rodinné podnikanie prijal pozvanie do Virtu aj Ing. Gabriel Duka z DMO – Oblastnej organizácie CR Podunajsko so svojou prednáškou, v ktorej predstavil samotnú organizáciu a jej vplyv na okolitý región. Počas troch dní sa študenti presunuli aj do blízkej obce Marcelová, aby bližšie spoznali silu rodinného podnikania rodiny Pócsovcov v Marsen distillery. Na záver blokovej výučby sme absolvovali exkurziu hotela Wellness Hotel Patince, ktorú pre nás zabezpečil marketingový riaditeľ Mgr. Martin Slivka, PhD., a previedol nás hotelom a počas prednášky v kongresovej miestnosti predstavil pozitíva, ktoré samotný podnik prináša regiónu.

Veríme, že pobyt priniesol študentom nielen nové poznatky z prednášok expertov z praxe, ale upevnil aj ich priateľstvá.

 

Ing. Jozef Gáll, PhD.
doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD.
doc. Ing. Anna Michálková, PhD.
Ing. Samuel Chlpek

Katedra cestovného ruchu

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.