Prepájanie študentov s praxou môže mať rôzne podoby. 6. - 9. novembra 2022 študenti manažmentu cestovného ruchu absolvovali študijnú cestu v Londýne, ktorej program pozostával nielen z účasti na svetovom veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market London 2022, ale aj prehliadok najvýznamnejších atraktivít mesta.

 

Hlavným motívom cesty do Londýna bola práve účasť na WTM London 2022, na ktorom mali expozície národní vystavovatelia reprezentujúci svetové destinácie a značky v oblasti cestovného ruchu. Súčasťou veľtrhu bol bohatý odborný program rozdelený do štyroch tematických sekcií (the Future Stage, Sustainability Stage, Technology Stage and the Insights Stage). Každý študent mal možnosť vypočuť si odborné prednášky popredných osobností cestovného ruchu, ktoré priniesli kľúčové poznatky, mnohých inšpirovali a poučili, ako aj komunikovať priamo s expertmi z praxe.

Počas naplánovaného štvordňového programu rovnako absolvovali prehliadku Londýna a navštívili najvýznamnejšie dominanty mesta, ako napr. Buckingham Palace, Tower of London, Westminster Abbey, London Eye, Tower Bridge a iné.

Študenti zastávali aktívnu rolu počas prípravy aj realizácii študijnej cesty. Aktívne sa podieľali na tvorbe celej študijnej cesty, vyhľadávali a organizačne zabezpečovali transfer z letiska/na letisko v Londýne i vo Viedni, naplánovali trasy a program prehliadok mesta, analyzovali ponuku stravovacích služieb v lokalite. Takýmto spôsobom aplikovali nadobudnuté teoretické poznatky zo štúdia v praxi pri príprave a realizácii študijnej cesty.

Študijná cesta bola realizovaná s finančnou podporou nadácie La Fondation pour la Formation Hôteliére, ktorej týmto vyjadrujeme úprimné poďakovanie za podporu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.