Načítavam stránku...

Už počas štúdia sa snaží SOŠ podnikania pripraviť študentov na prax, napríklad aj spoluprácou so zamestnávateľmi. Škola taktiež odborne spolupracuje s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a aj s jej katedrou služieb a cestovného ruchu.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?