Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČIDEROVÁ, Denisa, doc. Ing., PhD. MA
ČIDEROVÁ, Denisa, doc. Ing., PhD. MA
Katedra medzinárodného obchodu
docentka
4A.14
+421 2 6729 1415
...

Utorok 12:00 - 13:00
Streda 12:00 - 13:00

 

Diplomový seminár
Streda 13:00 - 14:30

 

Predmety výučby

  • Európska únia
  • Rozširovanie EÚ
  • Vonkajšie vzťahy EÚ

 

Významné publikačné výstupy

  • ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. Slovakia and Croatia as a “new“ member states of the EU: experiences. In The European Union 10 years after its biggest enlargement: a “new“ EU member states´ perspective. - Poznań: Poznań University of Economics Press, 2015. ISBN 978-83-7417-843-3, s. 429-445 [1 AH]. VEGA 1/1057/12.
  • ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. Slovakia and Croatia as a “new“ member states of the EU: perspectives. In The European Union 10 years after its biggest enlargement: a “new“ EU member states´ perspective. - Poznań: Poznań University of Economics Press, 2015. ISBN 978-83-7417-843-3, s. 446-464 [1 AH]. VEGA 1/1057/12.
  • ČIDEROVÁ, Denisa - POLKOVÁ, Zuzana. Geopolitický vývoj na východnej hranici Európy a jeho vplyv na budúcu kooperačnú politiku Európskej únie s Euroázijským regiónom. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík. - Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978-80-7144-245-5, s. 277-296 [1,4 AH].
  • Kolektív autorov. Alternatívy vývoja európskej integrácie, 2. vydanie - Časť 2. (november 2015)

 

Kompletné publikačné výstupy

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?