Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČIHOVSKÁ, Viera, prof. Ing., PhD.
ČIHOVSKÁ, Viera, prof. Ing., PhD.
Katedra marketingu
profesorka
5D.44
+421 2 6729 1561
...

Pondelok 11:00 - 12:30

Vyučované predmety:

 • Manažment obchodnej firmy
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Marketing
 • Aplikovaný marketing

Najvýznamnejšie publikačné výstupy za posledných 5 rokov:

 • AAB Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu / Viera Čihovská a kolektív ; 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 159 s. [10,22 AH] [10,22 AH] ISBN 978-80-225-4196-1 
 • ACB Európsky marketing / Viera Čihovská, Martin Čihovský. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 201 s. [11,90 AH] [11,90 AH] : ISBN 978-80-89393-36-7 
 • BAB Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; Bratislava : Sprint dva, 2011. - 414 s. [40,28 AH] [40,28 AH]. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-45-9 
 • BAB Manažment obchodných organizácií / Viera Čihovská, Monika Matušovičová, Eva Hvizdová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 302 s. [16,796 AH] [16,796 AH]. ISBN 978-80-225-3473-4 
 • ACB Aplikácie marketingu / Milan Oreský a kolektív ; 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 348 s. [23,35 AH] [23,35 AH]. - VEGA 1/0418/11. - ISBN 978-80-225-3801-5 ACB Manažment ľudských zdrojov / Viera Čihovská, Eva Hvizdová, Monika Matušovičová ; 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 217 s. [13,06 AH] [13,06 AH]. - ISBN 978-80-225-3898-5 
 • ADM Marketing concept opens up possibilities for profit and non-profit sectors partnerships / VieraČihovská, Viera Cibáková. - Spôsob prístupu: http://soskin.info/userfiles/file/2014/1-2_2014/1/Cibakova_Cihovska.pdf. In Economic Annals XXI [elektronický zdroj] = Ekonomičnij Časopis XXI. - Kyiv : Institute of Society Transformation, 2014. - ISSN 1728-6220. - No. 1-2 (2014), pp. 38-41 online.
 • ADM Euromarketing: factors and determinants of the European market / Viera Cibáková, Viera Čihovská. In Economic annals 21 : research journal. - Kyiv : Institute of society transformation, 2015. - ISSN 1728-6220. - No. 3-4 (2015), pp. 20-23. 
 • AEC Euromarketing and small and medium - sized enterprises / Viera Čihovská, Eva Hvizdová. In Influence of socio-economic environment on the development of small and medium-sized enterprises : A series of monographs. - Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011. - ISBN 978-83-7283-397-6. - S. 168-182.
 • ADE Knowledge management formulates a new system of wealth creation / Viera Čihovská, Eva Hvizdová. In Economics & Management. - Kaunas : Kaunas University of Technology, 2011. - ISSN 1822-6515. - No. 16 (2011) s. 704-709. 
 • AEC Euromarketing and small and medium - sized enterprises / Viera Čihovská, Eva Hvizdová. In Influence of socio-economic environment on the development of small and medium-sized enterprises : A series of monographs. - Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011. - ISBN 978-83-7283-397-6. - S. 168-182. 
 • ADE Knowledge management formulates a new system of wealth creation / Viera Čihovská, Eva Hvizdová. In Economics & Management. - Kaunas : Kaunas University of Technology, 2011. - ISSN 1822-6515. - No. 16 (2011) s. 704-709. 
 • ADE Marketing for the European market / Viera Čihovská. In Visnyk of Volyn Institute for Economics and Management. - Luck : Volyn Institute for Economics and Management, 2012. - No. 3 (2012), s. 21-29. 
 • ADE European marketing - concept for efficient exchange of the single market of the European Union / Viera Čihovská. - KEGA 1/0046/14. In MEST Journal : Management Education Science & Society Technologies. - Belehrad : MESTE NGO, 2014. - ISSN 2334-7171. - Vol. 2, no. 2 (2014), pp. 32-41. 
 • ADE Sravniteľnyj analiz razvitija malogo i srednego predprinimateľstva Rosii i Slovakii / Marina Nikolajevna Jašina, Viera Čihovská. In Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sociaľno-ekonomičeskogo universiteta. - Saratov : Saratovskij gosudarstvennyj sociaľno-ekonomičeskij universitet, 2015. - ISSN 1994-5094. - No. 3 (2015), s. 77-82. 
 • AED Vývoj Slovenska 10 rokov po vstupe do EÚ v kontexte programu EUROPA 2020 = Evolution of Slovakia 10 years after joining the EU in the context of the Europe 2020 agenda / Viera Čihovská. - KEGA 018 EU – 4/2014. 

Najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty:

 • KEGA č. 018EU-4/2014 Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu (monografia s multimediálnou podporou)
 • VEGA č. 1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov
 • VEGA č. 1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ
 • VEGA č. 1/251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu EÚ s podporou špecifického marketingového inštrumentária VEGA č. 1/2639/05 Rozvoj podmienok inovácie marketingových a obchodných činností podnikov po vstupe SR do EÚ
 • VEGA č. 1/9224/02 Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia – zástupca zodpovedného riešiteľa 
 • Interný grant č. 1615/02 Rozvojové trendy marketingu na prahu 21. storočia – vybrané problémy teórie a aplikácie nástrojov marketingu v praxi – interný grant č. 1615/02  
 • Projekt PHARE CBS, č. sr/aut 2000 sr 00174010029, 2003 Export systém  
 • SOCRATES – ERAZMUS 2002 Európsky systém transferu kreditov (ECTS) - koordinátor medzinárodného projektu  
 • Interný grant č. 0135/99 Imidž - jeho miesto a úlohy v strategickom plánovaní podniku
 • Interný grant č. 0112/1996 – Marketing v činnosti neziskových a spoločenských organizácií
 • VEGA č. 1/9224/02 Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia
 • Medzinárodný projekt TEMPUS pep 12 263-97, 1998 – Indikátory kvality vzdelávacieho procesu
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?