Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DRÁBIK, Peter, Ing., PhD.
linkedin.com/in/peter-drábik-a4857245
DRÁBIK, Peter, Ing., PhD.
Katedra marketingu
prodekan pre PR
odborný asistent
1B.04
+421 2 6729 1126
...
www.obchodnafakulta.sk

Pondelok 12:00 - 13:30

Výučba predmetov:

  • Distribučné systémy a logistika
  • Marketing
  • Podnikanie v praxi

 

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

medzinárodné projekty

H2020-MSCA-RISE-2016 - No. 734459 - eMobilita : Electromobility in urban transport: a multidimensional innovation (socio-economic and environmental effects) - obdobie riešenia: 2017 - 2020; koordinátor: Ing. Róbert Rehák, PhD.

H2020-TWINN-2015 - No. 692413 - EDGE : Environmental Diplomacy and Geopolitics - obdobie riešenia: 2016 - 2018; koordinátor: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.

Cross-border cooperation project SR - AUT 2007 - 2013 N00092 Cross-border HI-TECH Centre - obdobie riešenia: 2011 - 2013; koordinátor: Ing. Peter Filo, PhD.

národné projekty

VEGA č. 1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života - obdobie riešenia: 2014 - 2016; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?