Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.
DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
odborná asistentka
4A.23
+421 2 6729 1448
...

Pondelok 11:00 - 12:00
Štvrtok 11:30 - 12:30

 

Diplomový seminár
Pondelok 12:00 - 13:30

 

Bakalársky seminár
Štvrtok 10:00 - 11:30

  • Medzinárodný obchod
  • Zahraničnoobchodná politika EÚ
  • Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami

VEGA 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku)

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?