Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.
DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
odborná asistentka
4A.23
+421 2 6729 1448
...

Pondelok 13:00 - 14:00
Štvrtok 12:30 - 13:30

 

Diplomový seminár
Štvrtok 13:30 - 15:00

 

Bakalársky seminár
Pondelok 14:00 - 15:00

  • Medzinárodný obchod
  • Zahraničnoobchodná politika EÚ
  • Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami

VEGA 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku)

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?