Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DZUROVÁ, Mária, doc. Ing., PhD.
DZUROVÁ, Mária, doc. Ing., PhD.
Katedra marketingu
docentka
5D.09
+421 2 6729 1152
...

Pondelok 11:00 - 12:30

  • marketing, spotrebiteľská politika
  • distribučné systémy a logistika, doprava a preprava, obchodná technológia
dzurova-maria-publikacna-cinnost.pdf

Dzurová, M. a kol. 2014. Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. XX-XY

Dzurová, M. a kol. 2015. Gramotnosť spotrebiteľa a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4164-0, s. XX -XY

Dzurová, M. a kol. 2016. Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. XX -XY

dzurova-maria-vedecko-vyskumna-cinnost.pdf
  • aktívna spolupráca s praxou na všetkých predmetoch
  • vedenie doktorandských aj diplomových prác, ktoré sú zadané firmami alebo inštitúciami

Ak máte záujem rozširovať si svoje vedomosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, v rámci riešenia vedeckého projektu sme všetky materiály sprístupnili na uvedenom linku: http://moodle.of.euba.sk/spotrebitel/

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?