Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

GARASOVÁ, Petra, Ing.
GARASOVÁ, Petra, Ing.
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
interná doktorandka
3A.27
+421 2 6729 1355
...

Utorok 10:00 - 12:00

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?