Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

HASAN, Jamal, Ing., PhD.
www.researchgate.net/profile/Jamal_Hasan2
HASAN, Jamal, Ing., PhD.
Katedra informatiky obchodných firiem
odborný asistent
2A.28
+421 2 6729 1230
...

Utorok 13:00 - 14:00

  • E- commerce (v slovenskom aj anglickom jazyku)
  • Informatics I (v anglickom jazyku)
  • Aplikácia on-line marketingových nástrojov (tools) v maloobchode (v anglickom aj slovenskom jazyku)
  • Informačné systémy a elektronický obchod
  • Informatika (v slovenskom jazyku)

JAMAL HASAN, ATTILA PÓYA, PAVOL KITA : E-commerce Impacts on Selected Economic Area in Slovakia, International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering,Volume 4, Issue 8, August 2016,

Výuka predmetov

  • E-commerce (SJ a AJ).
  • Informačné systémy elektronického obchodu (ISEO),
  • Informatika v (SJ a AJ).
  • Aplikácia on-line marketingových nástrojov v maloobchode (SJ a AJ).
  • Informatics I (AJ)

 

Výskumná oblasť

Zaoberám sa výskumom v oblasti e-commerce a geografického informačného systému.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?