Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KRNÁČOVÁ, Paulína, Ing., PhD.
sk.linkedin.com/in/paulina-krnacova
www.facebook.com/agro-bio-klub-618562631494203/?ref=page_internal
KRNÁČOVÁ, Paulína, Ing., PhD.
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR
odborná asistentka
1B.04
+421 2 6729 1126
...

Utorok 9:00 - 11:00
+ podľa potreby možnosť dohody na inom termíne

Prosím, kontaktujte ma vopred prostredníctvom e-mailu: paulina.krnacova@euba.sk

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

  • Tovaroznalectvo so zameraním na tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru
  • Podnikanie v praxi, v rámci ktorého pôsobím ako supervisor agro-bio klubu
  • Produktové manažérstvo
  • Produkt a kvalita v anglickom jazyku
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?