Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

PAJONK, Peter, Ing.
www.linkedin.com/in/peter-pajonk-96a71522?trk=nav_responsive_tab_profile
PAJONK, Peter, Ing.
Katedra marketingu
interný doktorand
5D.45
+421 2 6729 1133
...

Štvrtok 17:00 - 18:30

  • Nákup a predaj
  • Marketing
  • Cenové rozhodovanie v marketingu vo francúzskom jazyku
  • Manažment obchodného projektu vo francúzskom jazyku
  • Informačné systémy marketingu vo francúzskom jazyku

PAJONK, Peter. Interpodnikové vzťahy na trhu výrobnej sféry v kontexte manažmentu podnikateľských rizík. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 167-181. VEGA 1/0282/15.

PAJONK, Peter - PLEVOVÁ, Katarína. Vnemový marketing – zmysly v podpore predaja. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 83-91.

HASENAUER, Rainer et al. Marketing application of technological innovation in the example of robotics testbed. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 3, s. 16-23.

PAHOLKOVÁ, Barbora - PAJONK, Peter. Marketing of technological news in the field of robotics. In MERKÚR 2013 : the proceedings of the international scientific conference for PhD students and young scientists : Bratislava, December 5 - 6, 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3764-3, s. 350-357

VEGA 1/0282/15 "Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja", doba riešenia 2015-2017, zodp. r. prof. Ing. J. Kita, CSc.

PMVP I-16-101-00 "Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch EÚ", zodp. r. Ing. Bc. Peter Štetka, PhD., FPMž, doba riešenia 2016

Názov výskumno-vývojového projektu: Cezhraničné HiTECH centrum; Číslo projektu: N00092; vedúci projektu Ing. P. Filo, PhD., doba riešenia 1. 10. 2011 - 31. 12. 2013

Grantová schéma: ERASMUS MUNDUS, číslo projektu: 2012-3974/001-001 EMA3; názov projektu: Výskumná kooperácia európskych a latinsko-amerických univerzít v inovačných technológiách / REALITY, vzdelávací projekt, zahraničný projekt, doba trvania 15.9.2012 - 31.10.2014, koordinátor doc. Lenghardtová

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?