Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

PÓLYA, Attila, Mgr., PhD.
PÓLYA, Attila, Mgr., PhD.
Katedra informatiky obchodných firiem
odborný asistent
2A.23
+421 2 6729 1203
...

Štvrtok 12:30 - 13:30

Pôsobnosť v predmetoch:

 • Informatika
 • Multimédiá v obchode
 • Multimédiá v obchode pre pokročilých
 • Informatika v cestovnom ruchu

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

 • Doktorandská dizertačná práca - Internet a obchod.
 • Pólya, A. Tablázatkezelők, Silvester, Komárno 2002
 • Pólya, A.: Tvorba WWW stránok, Ekonóm, Bratislava, 2005, ISBN 80-225-1991-X
 • Pólya, A. a kolektív: Práca s tabuľkovými procesormi (skriptá – upravené a rozšírené vydanie), Ekonóm, Bratislava, 2005, ISBN 80-225-2076-4
 • Pólya, A.: Spracovanie textu (učebnica s elektronickou zbierkou úloh pre 3. modul ECDL), Ekonóm, Bratislava 2005, ISBN 80-225-2088-8
 • Pólya, A.: Databázový systém (učebnica s elektronickou zbierkou úloh pre 5. modul ECDL), Ekonóm, Bratislava 2006, ISBN 80-225-2092-0
 • Pólya a kol.: Informatika (učebnica), Ekonóm, Bratislava 2007, ISBN 978-80-225-2453-7
 • Pólya, A.: Multimédiá v obchode (skriptá), Ekonóm, Bratislava 2008, ISBN 978-80-225-2598-5
 • Pólya, A., Poláček, M.: Na ceste k dokonalým webovým stránkam (skriptá), Ekonóm, Bratislava 2008, ISBN 978-80-225-2642-5
 • Pólya, A.: Webové stránky a netradičné formy vzdelávania v informačnej spoločnosti (vedecká monografia), Ekonóm, Bratislava 2008, ISBN 978-80-225-2660-9
 • Pólya, A. a kol.: Praktikum z informatiky, Ekonóm, Bratislava 2009, ISBN 978-80-225-2780-4
 • Pólya, A. - Poláček, M. - Škvarčeková, O.: Výpočtové nástroje programu MS Excel, Sprint dva, 2011, ISBN 978-80-89393-52-7
 • Pólya, A. a kol.: Informatika v 21. storočí, Ekonóm, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-225-3936-4
 • Pólya, A. - Poláček, M. - Škvarčeková,O.. Informatika - praktikum. Ekonóm, Bratislava, 2016, ISBN 978-80-225-4285-2.

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti:

 • IG 0114/97 - Aplikácia komunikačných sieťových systémov v obchode.
 • IG 0137/99 - Počítačové siete v marketingu a obchode.
 • IG 0154/00 - Elektronický obchod.
 • 119-5c - Vývoj vlastného e-learningového systému na Katedre informatiky obchodných firiem EU Bratislava.
 • 2316054 - Príprava a využitie systému SAP/3 pre pedagogický proces na OF
 • IG 41/08 Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania
 • IGM 2316062/08 Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou
 • RP 004EU-3/2008 Sprístupnenie vlastného e-learningového systému pre študentov so zdravotným postihnutím
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?