Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

STEINHAUSER, Dušan, Ing., PhD.
www.researchgate.net/profile/Dusan_Steinhauser
www.linkedin.com/in/dušan-steinhauser-a2506b99?trk=hp-identity-name
STEINHAUSER, Dušan, Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
odborný asistent
2C.20
+421 2 6729 1260
...

Utorok 14:00 - 15:00
Štvrtok 14:00 - 15:00

 

Diplomový seminár
Pondelok 11:00 - 12:30

 

Bakalársky seminár
Pondelok 14:00 - 15:30

  • Riadenie rizík v medzinárodnom obchode
  • Obchodné rokovanie

Steinhauser, D. (2015). Measuring the quality of the institutional environment through the development of prices of credit default swaps in times of economic disturbances. Investment Management and Financial Innovations, 12(4), s. 98-105. ISSN 1810-4967.

Bebiaková, D., Petríková, H., Sopková, G. Steinhauser, D. (2015). Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4215-9.

Steinhauser, D. (2014). The Application of neoclassical economic theory and new institutional economic theory to creation of rules Corporate Governance. In MERKÚR 2014. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 182 – 190. ISBN 978-80-225-3993-7.

Steinhauser, D. (2015). Problematika korupcie a jej kultúrne aspekty na pozadí novej inštitucionálnej ekonomickej teórie ako jeden z faktorov vzniku krízových stavov. Studia commercialia Bratislavensia (SCB), 8(29), s. 92 – 102. Dostupné na ftp://193.87.31.84/0203816/scb0115_Steinhauser.pdf. ISSN 1337-7493.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?