Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna, Ing., PhD.
www.researchgate.net/profile/Anna_Veszpremi_Sirotkova/stats/profile_views
www.linkedin.com/in/anna-veszpr%C3%A9mi-sirotkov%C3%A1-4b011346
VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna, Ing., PhD.
Katedra služieb a cestovného ruchu
tajomníčka katedry
odborná asistentka
5A.14
+421 2 6729 1584
...

Utorok 10:00 - 12:00

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?