Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

WINKLER, Martin, JUDr. Ing., PhD.
WINKLER, Martin, JUDr. Ing., PhD.
Katedra obchodného práva
odborný asistent
1A.30
+421 2 6729 1117
...
winkler_martin_zivotopis.pdf

Štvrtok 15:00 - 17:00

  • Základy práva
  • Obchodné právo
  • Medzinárodné obchodné právo
winkler_martin_publikacna_cinnost.pdf

Účasť vo vedeckovýskumných projektoch:

  • Interný projekt EU č. 160036/03 Obstarávateľské zmluvy a ich využitie v zahraničnom obchode; vedúca projektu: doc. JUDr. K. Válková, CSc.; spoluriešiteľ: JUDr. Ing. M. Winkler

  • VEGA regist. číslo: 1/105/03 Obchodné zastúpenie podľa slovenskej a zahraničnej právnej úpravy s aplikáciou na podnikateľskú prax v domácom a zahraničnom obchode;  vedúca projektu: doc. JUDr. K. Válková, CSc.; spoluriešiteľ: JUDr. Ing. M. Winkler

  • VEGA regist. číslo: 1/3763/06 Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v SR a v krajinách EÚ; vedúca projektu: doc. JUDr. K. Válková, CSc.; spoluriešiteľ: JUDr. Ing. M. Winkler.

Členstvo v celoštátnych odborných výboroch, komisiách, radách a umeleckých orgánoch

  • 2002 – 2010: Obchodné právo (vyd. EPOS) – člen redakčnej rady
  • Od r. 2005: Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie – rozhodca
  • Od roku 2009: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied – člen 
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?