Obchodná fakulta EU v Bratislave otvára kurz sprievodcu v cestovnom ruchu pre širokú verejnosť pod vedením garantky prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. Začiatok kurzu: 12. október 2018.

Tento kurz je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii:

  • touristguide - sprievodca v lokalite,
  • tourmanager - vedúci zájazdu,
  • representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

 

Časový rozsah kurzu je 305 hodín.

  • výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána,
  • vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu,
  • všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax,
  • lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.

 

Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd vrátane dopravy a vstupov. Úspešní absolventi získajú po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.

 

Cena: 510,- € (kurz) + 95,- € (skúška)

Pre študentov Obchodnej fakulty zľava vo výške 95,- €

 

Garant vzdelávacieho programu: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Kontakt
e-mail: alebo

tel. č.: 02 6729 1542 alebo 0903 434 463

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.