Loading page...

CK Hydrotour aj tento rok v novembrovom čase pozvala na info cestu študentov z Obchodnej fakulty, študijného programu manažment cestovného ruchu.

Možnosť vidieť aktuálnu ponuku približne 40 5* hotelov na tureckej riviére bola fantastická. Rozhovory s manažérmi CK Hydrotour, ich predajcami (cestovnými agentúrami) a s manažérmi hotelov potvrdili, že byť priamo v teréne a zažiť perfektne oganizovaný infotrip bol pre každého účastníka aj výborným poučením.

Vidieť, že CK Hydrotour má rada leto aj našich študentov.

 

Ľudmila Novacká

Stay informed about current events at the faculty?