17. - 19. mája 2019 sa v hlavnom meste Ukrajiny, v Kyjeve, konala XVIII. medzinárodná konferencia "A press-spring on the Dnieper Hills", na ktorej sa zúčastnili naši študenti Vladyslav Baťo a Viktoriia Mykolaienko.

Vladyslav Baťo, študent 3. ročníka medzinárodného podnikania a Viktoriia Mykolaienko, študentka 3. ročníka podnikania v cestovnom ruchu a službách, prijali pozvanie organizátorov tejto konferencie Main Kyiv Administration of Education and Science, Kyiv Palace of Children and Youth a Informatively creative agency YUN-PRESS, aby prezentovali štúdium na Obchodnej fakulte a Ekonomickej univerzite v Bratislave medzi stovkov ukrajinských stredoškolákov.

Ďakujeme za šírenie dobrého mena v zahraničí a takéto iniciatívy študentov podporíme aj v budúcnosti.

 

Prinášame krátku správu o konferencii z pohľadu samotných účastníkov:

Témou tohtoročnej konferencie, ktorá trvala tri dni, bolo heslo: «Branding My Country, Branding My Family».

Prvý deň,  17. mája sme sa všetci účastníci rozdelili na skupiny a následne sme navštívili vysoké školy v Kyjeve, kde sme mali tréningy, exkurzie a prednášky o fungovaní ukrajinského systému školstva. My s Viktoriiou sme si vybrali Kyjevskú národnú univerzitu kultúry a umenia, Fakultu žurnalistiky a PR. Je to známa univerzita a študuje tam veľa zahraničných študentov. Na škole nás privítal dekan fakulty, známy ukrajinský politík, podnikateľ a spevák Mychajlo Poplavsky. V moderných priestoroch univerzity sme mali aj tréning z IT: “Ako jednoducho vytvoriť internetovú stránku, aby ju spoznal celý svet”, trénerom bol jeden z profesorov. Po tréningu sa všetci účastníci zúčastnili na slávnostnom otvorení konferencie, kde bolo veľa predstaviteľov vysokých škôl zo zahraničia: z Holandska, Slovinska, Francúzka, Belgicka, Bieloruska, z Čiech,  a samozrejme, zo Slovenska, ale aj veľa študentov a žiakov z ukrajinských škôl.

Súčasťou programu konferencie boli aj poznávacie exkurzie po Kyjeve, navštívili sme historické a kultúrne pamiatky mesta a jeho okolia.

Nemenej zaujímavý bol aj ďalši deň - zahraniční študenti predstavovali svoje vysoké školy, na ktorých študujú v zahraničí a krajiny, v ktorých študujú a ich kultúru. My sme prezentovali Obchodnú fakultu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave, oboznámili sme iných študentov so slovenskou kultúrou, históriou, zaujímavosťami a podelili sme sa so svojimi zážitkami na Slovensku. Po prezentáciách prebiehali diskusné kluby, na ktorých sa študenti mohli ešte viac dozvedieť o danej škole, príp. krajine.

Bol to vhodne strávený čas na Ukrajine. Získali sme veľa nových znalostí a spoznali nových ľudí. Bolo nám cťou reprezentovať Obchodnú fakultu, Ekonomickú univerzitu v Bratislave, reprezentovať Slovensko.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.