V čase, keď výučba na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebiehala online a študentský život sa na fakulte zastavil, mnoho energie, síl a času sme venovali modernizácii priestorov fakulty.

Za finančnú podporu na jej realizáciu vďačíme našim partnerom z praxe: ČSOB nadácia, Javys, a. s., Proxenta, ako aj Nadácii MERKÚR a nenávratnému finančnému príspevku z rozpočtu predsedu vlády SR.

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.