Loading page...

V dňoch 3. - 4. decembra 2015 sa vo Vzdelávacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave VIRT, neďaleko Komárna, stretli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska, aby navzájom diskutovali o aktuálnych problémoch, témach a smerovaní svojich vedecko-výskumných aktivít.

5. – 6. decembra 2013 sa už po ôsmykrát na Obchodnej fakulte EU v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR 2013, ktorej sa v tomto roku zúčastnili doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska.

Obchodovanie, mena, národné podniky, priemyselný dizajn, cestovný ruch za čias železnej opony - aj o tom bola RETRObizz Konferencia, ktorú zorganizovala Obchodná fakulta v spolupráci s občianskym združením OSTBLOK, dňa 19. novembra 2013.

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Obchodnej fakulty EU v Bratislave zorganizovala v spolupráci s kongresovou agentúrou euroedu, s. r. o., Košice, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 1. ročník kongresu ProSaCo : PRODUCT SAFETY CONGRESS.

V dňoch 15. a 16. októbra 2009 sa vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. v Mojmírovciach pri Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Obchodnej fakulty k 40. výročiu jej vzniku pod názvom "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie".

Stay informed about current events at the faculty?