Loading page...

Uvedená monografia sa zaoberá postavením gaziel v ekonomike SR, hľadá odpovede na výskumné otázky, ktorých spoločným cieľom je vysvetliť dynamizujúce prvky podnikov služieb a určiť rozdiely, s ktorými pôsobia vzhľadom na poznatkovú intenzitu produkcie vybraných skupín podnikov služieb.

The project “Environmental management practices in hotels: evidences from Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Slovakia, Slovenia, Turkey and the Ukraine” is presented the outputs from the scientific research project supported by “Foundation pour la Formation Hôtelière”: "Joint research” registered N 13- 102/0011-00 at University of Economics in Bratislava Responsible co-ordinator: University of Economics in Bratislava, Slovakia Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. assistant: Ing. Dominika Bojová, PhD.

Stay informed about current events at the faculty?