Prinášame Ti možnosť absolvovať vzdelávací program CitEuroPass Training and Student Projects a stať sa súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+ CitEuroPass, ktorý riešime na Obchodnej fakulte spolu s partnermi z Francúzska, Slovenska, Bulharska a Rumunska.