27. 9. 2018 sa otvára kurz čínskeho jazyka pre začiatočníkov - pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Čínsky jazyk pre začiatočníkov je nepovinný predmet (nemôže nahradiť žiadny iný predmet z predmetov študijného programu).

 

Začiatok výučby: 27. 9. 2018 od 7,30 do 9,00 v miestnosti A3.12

 

Termín na prihlásenie: 26. 9. 2018 (vrátane)

Prihlasovanie: osobne na študijnom oddelení OF - Ing. Zora Szakalová

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.