Pozývame Vás na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční 15. 10. 2018 (pondelok) o 12,30 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Milá študentka, milý študent prvého ročníka,

v mene dekana Obchodnej fakulty doc. Ing. Štefana Žáka, PhD., si vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka Obchodnej fakulty, ktorá sa uskutoční dňa 15. 10. 2018 (pondelok) o 12,30 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slávnostná imatrikulácia patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, preto je Vaša účasť očakávaná. Prosím Vás, aby ste zaujali miesta v aule o 12,15. Pedagógovia, ktorí budú mať s Vami pedagogický proces, budú upovedomení, aby Vás uvoľnili v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

2018 10 1 pozvanka imatrikulacia 2018 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.