Ponúkame študentom 2. ročníka denného štúdia a 3. ročníka externého štúdia na I. stupni štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave možnosť navrhnúť si vlastnú tému bakalárskej práce na akademický rok 2020/2021.