Načítavam stránku...

Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva. Rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stávajú súčasťou nášho života vyžaduje od každého právnika orientáciu a prehľad aj v tejto oblasti.

Kolektív riešiteľov výskumného projektu VEGA 1/0178/14 s názvom Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov počas druhého roka riešenia spracoval príspevky do podoby vedeckého recenzovaného zborníka, ktorý ponúka k dispozícii záujemcom o problematiku zameranú na ochranu a vzdelávanie spotrebiteľov v SR.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?