Načítavam stránku...

Kolektív riešiteľov výskumného projektu VEGA 1/0178/14 s názvom Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov počas druhého roka riešenia spracoval príspevky do podoby vedeckého recenzovaného zborníka, ktorý ponúka k dispozícii záujemcom o problematiku zameranú na ochranu a vzdelávanie spotrebiteľov v SR.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?