25. 5. 2018 hostila Obchodná fakulta EU v Bratislave viac ako 40 účastníkov zo 7 krajín na medzinárodnej vedeckej konferencii 18th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2018,

Konferencie, ktorá je výsledkom dlhodobej spolupráce Obchodnej fakulty EU v Bratislave s Fakultou medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskou fakultou Vysokej školy ekonomickej v Prahe, sa zúčastnili najvyšší predstavitelia oboch univerzít: Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave a Hana Machková, rektorka VŠE, Praha, ktorí otvorili konferenciu; ale aj zástupcovia jednotlivých fakúlt: Štefan Žák, dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Josef Taušer, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, Petr Král z Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, Miroslav Karlíček z Podnikovohospodárskej fakulty VŠE v Prahe a Peter Drábik z Obchodnej fakulty EU v Bratislave ako predseda medzinárodnej konferencie. Plenárne rokovanie konferencie sa pravidelne realizuje aj ako videokonferencia, ktorú moderovali Paulína Krnáčová na EU v Bratislave a Radek Čajka na VŠE v Prahe.  V rámci plenárneho rokovania, ktoré prebiehalo v zasadačke rektorátu EU v Bratislave a prostredníctvom online prenosu aj na pôde Vysokej školy ekonomickej v Prahe v doobedňajších hodinách, vystúpili:

  • Miroslav Hošek (President & CEO, AFP advanced food products LLC.) s prednáškou na tému Big Data: Good Servant or Wicked Master?
  • Martin Volek (CEO, Volis International and Google Partners Trainer) s prednáškou na tému 5 Digital Marketing Trends in the Changing Business Environment in 2018.
  • Hendrik Bremer (Member of the Board, zltymelon.sk) s prednáškou na tému FinTech Trends, Crowdfunding and the Examples of Zlty Melon P2P Lending

Po konferenčnom obede nasledovalo rokovanie v sekciách: (1) medzinárodný obchod a financie, ktorú viedol Peter Baláž z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave; (2) medzinárodné podnikanie a management, ktorú viedol Jozef Orgonáš z Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave a (3) medzinárodný marketing a spotrebiteľské správanie pod vedením Petra Krála z Katedry medzinárodného obchodu Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe.

Účastníkmi boli zástupcovia vysokých škôl zo 7 krajín: Slovenska, Českej republiky, Poľska, Švédska, Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ktorí pozitívne hodnotili priebeh a organizáciu konferencie. Ocenili príjemnú tvorivú aj priateľskú atmosféru.

Najbližšie sa ďalší ročník tejto konferencie CEECBE 2019 bude konať 24. mája 2019 na Vysokej škole ekonomickej v Prahe pod organizačným vedením našimi pražskými partnermi. Viac informácií o konferencii nájdete na: https://ceeconference.vse.cz

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.