Chcete pomôcť skvalitniť slovenské vysoké školy? Vyjadrite, čo si myslíte o vašej práci a samotnom vysokoškolskom vzdelávaní v anonymnom dotazníku do 10. 7. 2018.

Prieskum je súčasťou výskumu nezávislej iniciatívy TO DÁ ROZUM, ktorý realizuje tím zložený z výskumníkov a výskumníčok z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a mimovládnych organizácií (MESA10, SGI, Nové školstvo, CELSI). Účelom prieskumu je získať čo najpresnejšie informácie o súčasnej situácii priamo v školách a vďaka tomu identifikovať najvypuklejšie problémy slovenského školstva. Dotazníkový prieskum nadväzuje na kvalitatívny výskum, v rámci ktorého sme už zrealizovali výskumné rozhovory s viac ako 550 zástupcami všetkých dôležitých aktérov v školstve. Na základe výsledkov výskumu sformulujeme návrhy na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalším subjektom a odbornej verejnosti. Prieskum je anonymný, t.j. výsledky nebudú spracovávané za konkrétnych respondentov, ale jednotlivé dotazníky budú predmetom štatistického spracovania za všetkých respondentov. Respondenti, ktorí dotazník vyplnia, sa môžu zapojiť aj do zlosovania o poukážky v hodnote 20,- € na nákup tovaru v kníhkupectve Martinus.

Celkové výstupy z analýzy dotazníkov a kvalitatívnych rozhovorov budeme prezentovať koncom roka 2018 prostredníctvom webu a médií. V prípade, že máte záujem o celkové alebo aj priebežné výstupy z nášho projektu, napíšte nám na a my Vám informácie pošleme.

 

Viac informácii o projekte TO DÁ ROZUM nájdete na našom webe, Facebooku alebo blogu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese:

 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za pomoc.

S pozdravom,
Stanislav Lukáč
analytik / analyst
To dá rozum
Learning makes sense
mobile: +421 915 995 481
web / web (English) / FB

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.