S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým študentom, kolegom, priateľom a známym, že nás dňa 11. júla 2018 po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov navždy opustila doc. Ing. Júlia LIPIANSKA, PhD.,

ktorá 44 rokov pôsobila na Obchodnej fakulte a ako vynikajúci pedagóg vychovala stovky úspešných absolventov našej fakulty na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. V posledných rokoch zastávala funkcie predsedníčky Akademického senátu Obchodnej fakulty a vedúcej katedry marketingu. Bola členkou vedeckej rady Obchodnej fakulty a pedagogicky pôsobila najmä na predmetoch cenové rozhodovanie v marketingu, marketing a marketingové aplikácie.

Pani docentka zostane navždy v našich srdciach.

 

Smútočná rozlúčka sa bude konať v utorok 17. júla 2018 o 10:00 hod. v bratislavskom krematóriu.

 

„Vôľa osudu bola silnejšia ako všetky naše najvrúcnejšie priania. Utrite si slzy a opäť sa smejte! Žite naplno, lebo tak som si to priala – V dobrom na mňa spomínajte.“

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.