Konferencia pri príležitosti stretnutia absolventov špecializácie ekonomika vnútorného obchodu – 1978
19. október 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, miestnosť B107

 

„Tempora mutantur et nos mutamur in illis (Časy sa menia a my sa meníme s nimi).“

M. T. Cicero (3. január 106 pr. n. l. – 7. december 43 pr. n. l.)

 

Konferencia sa prostredníctvom diskusných príspevkov zameriava na porovnanie univerzitného vzdelávania v roku 1978 a v roku 2018. Cieľom je určiť súčasný význam univerzitného vzdelávania pre reálne potreby praxe a identifikovať faktory, ktoré môžu ovplyvniť jeho budúci vývoj, vrátane lepšej integrácie vzdelávania v hospodárskom systéme. Na základe spätnej väzby absolventov z roku 1978 navrhne odporúčania, ktoré môžu prispieť k poskytovaniu kvalitnejšieho vzdelávania a lepšej uplatniteľnosti absolventov na súčasnom trhu práce.

 

Program:

12:30 – 13:00 Slávnostné privítanie hostí

13:00 – 15:00 Predstavenie absolventov

15:00 – 16:00 Panelová diskusia: Vzdelávanie v roku 1978 a v súčasnosti

16:00 – 17:00 Návšteva školy

17:00 – 18:00 Diskusia na tému: Budúcnosť a význam univerzitného vzdelávania

od 18:00        Hudobný večer spojený s prezentáciami historických dokumentov fakulty a zo štúdia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.