Zástupcovia Obchodnej fakulty počas pracovnej cesty v Indonézii navštívili 28. 2. 2019 Faculty of Economics and Business, Udayana University v Denpasare na Bali, kde sa stretli s predstaviteľmi univerzity.

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať ďalšie možnosti spolupráce a spôsob jej realizácie v najbližšom období. Môžeme konštatovať, že budeme naďalej rozvíjať partnerské vzťahy s Udayana University v Denpasare založené na aktívnej kooperácii (organizovanie konferencií, mobility študentov a zamestnancov, publikačná činnosť). Udayana University sa aktuálne aj v oblasti vedy a výskumu orientuje na kvalitu životného prostredia, udržateľného cestovného ruchu a marketingu v cestovnom ruchu, v čom sme našli veľký priestor pre rozvíjanie vzájomných vzťahov. V Denpasare boli taktiež prezentované výsledky projektu H2020 EDGE zameraného na environmentálnu diplomaciu a geopolitiku, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom.

Životné prostredie na indonézskom ostrove Bali a následne cestovný ruch sú značne poznačené masívnym znečistením pobrežných vôd. Dekan Obchodnej fakulty sa aktívne zapojil do čistenia jednej z pláží, ktoré sú zamorené najmä plastovým odpadom. Ako sa vyjadril, išlo najmä o deklaratívny čin spolupatričnosti k ochrane životného prostredia, nakoľko na vyčistenie pláže by nestačil ani niekoľkonásobný počet zapojených aktivistov. Aj z pohľadu času je čistenie neúnosné, nakoľko tony odpadu sú každodenne vyplavované na pobrežie. Zároveň dodal, že aj toto je výzva pre nás všetkých, aby každý jeden z nás pristupoval k ochrane životného prostredia v maximálnej možnej miere, keď vládnym autoritám po celom svete sa to nedarí.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.