V uplynulých dňoch sa dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty do Číny. 

Počas pracovnej cesty absolvoval mnoho stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi univerzít. Súčasne sa zúčastnil aj na svetovej konferencii a svetovom kongrese o turizme seniorov v čínskych mestách Wuhan a Yantai organizované svetovou organizáciou UTV AIUTA v spolupráci s čínskou organizáciou univerzít tretieho veku provincie Shandong.

Pred začiatkom kongresu rokoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Peter Drábik s predstaviteľmi Beijing University of International Studies a jej Obchodnej fakulty o možnostiach vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní v oblasti obchodu a cestovného ruchu. Súčasnú spoluprácu a možnosti jej ďalšieho rozvoja medzi EU v Bratislave a čínskymi univerzitami predstavil rektor EU v Bratislave na spoločnom stretnutí zástupcov UTV zo 46 krajín.

Súčasťou delegácie zo Slovenska boli štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Peter Drábik, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, zástupkyňa starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory Soňa Molnárová a Janka Chládecká, ktorá zabezpečuje aktivity UTV na EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.